Vilka är vi?

Om oss

Ljungby Ventilation AB grundades 1980 och har sedan starten arbetat med ventilationsinstallationer, service och OVK- besiktningar. Arbetena utförs med egen personal som idag omfattar 7 personer med bred kompetens och olika ansvarsområden. Vårt mål är att varje kund ska känna förtroende för företagets organisation och personal samt dess kunnande.

För installation och service av komfortkylanläggningar, kanalrensning/provtryckning och kanal-isolering av ventilationssystem hyr företaget in/förmedIar tjänster från företag med special-kompetens inom respektive område.

Vårt kvalitetssäkringssystem är avpassat för projekt och bygger på SS-EN ISO 9001. Företagets policy är att alla uppdrag ska genomföras och överlämnas enligt avtal och gjorda överenskommelser. Detta innebär att överenskomna tider och fastställda tekniska krav ska hållas. Kontroller under pågående produktion samt vid provning och injustering ska säkerställa projektets kvalitetsnivå vid fullgjort uppdrag.

Miljöarbetet är en naturlig del av företagets arbete och miljöansvaret genomsyrar hela processen. Vårt miljösystem bygger på SS-EN ISO 14000. Vi följer gällande lagar inom vårt område och vill verka för en god miljö. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra vår teknik och anpassa vårt arbetsmaterial för en så låg miljöbelastning som möjligt.

industry, hall, ventilation-970148.jpg

Behöver du hjälp med ventilation?

Tveka då inte på att höra av dig till oss så hjälper vi dig i rätt riktning!